The Sweepers (Roosendaal 1960-1963)

Bezetting:

Frans Konings (gitaar, zang)

Sjef Schuerman (gitaar) tot 1961)

René Stam (gitaar)

Peter Posthumus (gitaar)

Toon Simons (theekist) vanaf 1961 wordt zijn plaats ingenomen door

Toine Kools (bas)

Peter Heeren (washbord, drums)

 

In januari 1960 vindt de oprichting plaats van de skiffle group -The Sweepers-. De groep bestaat uit een zestal vrienden die op zondag in het St. Antoniuspatronaat te Roosendaal de filmvoorstellingen voor de jeugd verzorgen. Omdat bij het opruimen van de zaal en dus ook het vegen, altijd uit volle borst de laatste hits worden gezongen, wordt besloten een skiffle group te beginnen. Gerepeteerd wordt er in het Antoniuspatronaat.

 

De band is vooral een gezelligheidsband en is er zeker niet op uit landelijk of regionaal naam te maken. Bij uitzondering wordt éénmaal aan een songfestival deelgenomen.

 

In september 1961 stapte de band over naar het elektrisch “geweld” en ook wordt het repertoire uitgebreid met o.a. rock & roll. Vanaf 1961 wordt er gerepeteerd bij Don Bosco, mede omdat de band dan als huisband de dansavonden daar gaat verzorgen. Ook begeleid de band bij daar georganiseerde songfestivals de deelnemers en eenmaal Anneke Grönloh, die dan bij Don Bosco tevens als jurylid optreedt. Opgetreden wordt er in o.a. Fatimahuis, Wilhelminazaal, bij de Kweekschool in Oudenbosch, in diverse hotels voor jubilerende of feestende verenigingen, bij het woonwagenkamp, maar vooral ook bij feesten, zoals verlovingen en bruiloften van particulieren. In 1962 wordt deelgenomen aan het songfestival in Zevenbergen, waar de band de 3de prijs voor bands wint.

 

Eind 1963 wordt de band opgeheven vanwege de studie van diverse leden.